jump_rose_training Voor mensen die zich willen ontwikkelen; verbreden, verdiepen, veranderen of verbeteren. Jump! Helpt je je eigen talenten helder te krijgen.

jump_blauw_couching   Uit allerhande onderzoeken blijkt dat als je het meest over jezelf en je talenten leert als je daar regelmatig met iemand anders over praat.

jump_groep_out Ondersteuning bij gedwongen loopbaan verandering. Wij helpen je in je kracht te komen en deze optimaal in te zetten.

Al wandelend aan de slag met duurzame inzetbaarheid!

Een langer en gelukkiger loopbaan...het kan!
Een levenlang happy en fit naar je werk, dat is ons doel!
Nederland wordt steeds grijzer dus ook onze organisaties en bedrijven. Hoe hou je medewerkers duurzaam inzetbaar? Onderzoek wijst uit dat leren en bewegen een grote impact op heeft op de inzetbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie elementen: 1. vitaliteit, 2. werkvermogen en 3. employability! Letterlijk en figuurlijk in beweging zijn en blijven is dus erg belangrijk. Een leven lang leren heeft een sterke invloed op de employability van werknemers en dus op duurzame inzetbaarheid. Dit houdt in dat oudere medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen en meebewegen geen afname laten zien in employabiliteit.
1e stappen met Jump!
1. Waar hebben oudere medewerkers behoefte aan als het gaat om hun eigen ontwikkeling? Jump! inventariseert deze behoeften adhv inspirerende en stimulerende coachingswandelingen.
2. Om deze vervolgens om te zetten in concrete initiatieven en leeractiviteiten in een POP. De inspirerende loopbaanwandelingen van Jump! zijn hiervoor het ideale middel. Hierbij worden al wandelend op een open manier (adhv opdracht kaarten) verschillende topics aan de orde gesteld en geïnventariseerd. Medewerkers gaan hierna gemotiveerd aan de slag en maken hun eerste concrete stappen in een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Hoe sneller er aandacht is voor employabiliteit en de rol van leren en bewegen hierin, hoe kleiner de kans dat oudere medewerkers uitvallen. Start dus vandaag nog want: 'van beweging komt beweging!'
Ga al wandelend aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie!
Neem contact op met Jump! wandelcoachingIMG_2606